ВолоНтерлЕр мектебінің ZOOM-семинарлары

Жүйелік тәсілге кіріспе. Кең мәнмәтіндегі нысандарды жеделдетіп оқыту

Объектіні талдау (оқыту материалы), синтез және анықталған ақпаратты жалпылау. Оқыту объектінің (оқыту материалы) жүйесінің концептауалдық моделін құру

Оқылатын материалды құрылымдау (визуалдау)

Қарастырылатын нысанды (оқу материалын) жүйелі зерделеу

Әрдеңгейлік оқыту